Begeleiding

Binnen Brick-hulpverlening bieden wij naast opvoedondersteuning ook individuele begeleiding voor kinderen en jongeren. Deze begeleiding is gericht op de jongere en heeft als doel om de zelfstandigheid en/of zelfredzaamheid te bevorderen. Tijdens de individuele begeleidingsmomenten kunnen wij onder andere aandacht besteden aan de volgende thema’s:

– zelfvertrouwen
– omgaan met emoties
– plannen en organiseren
– weerbaarheid
– zelfverzorging.