Opvoedondersteuning

Vanuit Brick-hulpverlening bieden wij opvoedondersteuning aan. Onze professionals zijn erop gericht om de ouders en verzorgers van onze cliënten te begeleiden op het gebied van opvoeding en communicatie.
Het opvoeden van een kind vraagt bepaalde vaardigheden van ouders. Wanneer er vanuit onderzoek of ervaring is gebleken dat de ontwikkeling van uw kind extra aandacht nodig heeft dan vraagt dit om extra vaardigheden. Een ouderbegeleider kan hierin ondersteunen, advies uitbrengen en probeert samen met u te zoeken naar oplossingen die de situatie kunnen doen laten veranderen.

Het uitgangspunt van ouderbegeleiding is om aan te sluiten bij de behoeften en vragen die u als ouder heeft en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Gezamenlijk wordt er een plan opgesteld om binnen een afgesproken termijn te gaan werken aan doelen. De werkwijze van de ouderbegeleiding kan wekelijks plaatsvinden op locatie, bij u thuis.