HKZ

Brick Hulpverlening heeft het certificaat HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Met het HKZ-certificaat laten wij zien serieus werk te maken van kwaliteit. Wij staan voor een duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Om aan de eisen te voldoen hebben wij jaarlijks een audit.

Met het HKZ-certificaat tonen wij aan dat we de zaken intern goed op orde hebben. De cliënt staat centraal en onze zorg en dienstverlening wordt voortdurend verbeterd.
Het certificaat is geen eis maar de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht het hebben van een kwaliteitssysteem wel. Het hebben van een kwaliteitssysteem is door onze opdrachtgever(s) verplicht gesteld.