Over ons

Brick-hulpverlening is een kleinschalige organisatie voor jeugdhulpverlening die kinderen, jongeren en gezinnen in de gemeente Deventer ambulante begeleiding biedt bij opgroeien en opvoeden. Wij bieden die begeleiding in de directe leefomgeving van de cliënt, thuis, op school of waar maar nodig is.

Na meerdere jaren ervaring te hebben opgedaan binnen de jeugdhulpverlening is besloten om in 2017 Brick-hulpverlening op te richten. De afgelopen jaren is Brick-hulpverlening gegroeid en inmiddels bestaat het team uit meerdere medewerkers, met ieder zijn/haar eigen kwaliteiten/competenties. Als organisatie willen wij ons inspannen voor kwalitatief goede zorg, waarbij we denken in mogelijkheden en afstemmen op actuele ontwikkelingen in de samenleving.

Brick betekent letterlijk (bouw)steen. In elk bouwwerk wat gebouwd wordt is het van belang dat de stenen op een goede manier met elkaar verbonden worden, anders wordt het bouwwerk instabiel. En een instabiel bouwwerk moet worden gestut en gesteund, anders stort het in. De bouwsteen is een metafoor voor onze inzet in gezinnen. We ondersteunen het gezin om een fundament te bouwen van waaruit het gezin weer zelfstandig verder kan.

De kijk van de cliënt op zijn/haar situatie staat centraal tijdens de hulpverlening en de hulpverlener ondersteunt de cliënt in het creëren van zijn eigen oplossingen. Uitgangspunt is de overtuiging dat iedere ouder een aantal competenties heeft om zijn/haar kind op te voeden. Deze competenties worden gebruikt tijdens de hulpverlening en waar mogelijk versterkt. De bedoeling is om de draagkracht te vergroten en de draaglast te verkleinen.

Geen gezin is hetzelfde, geen hulpvraag is hetzelfde. Dit vraagt van ons als jeugdzorgorganisatie om bij elke gezin weer opnieuw te bekijken welke interventies aansluiten en passend zijn. Onze kernwaarden van waaruit we werken, zijn bij elk gezin hetzelfde, maar de rest is maatwerk.