SKJ

Als organisatie met SKJ geregistreerde medewerkers, zijn wij gehouden aan de Beroepscode voor jeugd en gezinsprofessionals.
Wij houden onze kennis en kunde van effectieve en practices based interventies op pijl door het volgen van opleidingen/bijscholingen. Daarnaast maken wij o.a. gebruik van de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI.