Klachtencommissie

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De klachtenregeling moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Om aan de wet te voldoen hebben wij bij Brick Hulpverlening, ons aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven en te leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen. Hieronder vindt u de wettelijke spelregels die gelden bij het indienen van een klacht of melden van een incident.

– Informeer eerst de zorgaanbieder over uw onvrede of klacht.
– Zowel de zorgaanbieder als cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
– De zorgaanbieder moet binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht.
– De termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken, dit met onderbouwing van de reden.
– Alleen als de client en zorgaanbieder het erover eens zijn, is er nog een verlenging van 6 weken mogelijk. Bijvoorbeeld als er een bemiddelingstraject loopt.
– Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht voorleggen bij Klachtenportaal Zorg.
– U kunt op de website van Klachtenportaal Zorg het klachtenformulier invullen, www.klachtenportaalzorg.nl
– U kunt een mail sturen naar Klachtenportaal Zorg, [email protected]